Podlipoglav 33, 1261 Ljubljana – Dobrunje, Telefon +386 1 542 98 82, E-naslov: info@eroteks.com

moj račun

Zakon o davčnem potrjevanju računov

Pri poslovanju spletne trgovine Etiko INT upoštevamo Zakon o davčnem potrjevanju računov. Vsak račun, ki ni plačan z neposrednim nakazilom na transakcijski račun ponudnika, to je podjetja, ki je lastnik spletne trgovine Etiko INT, je davčno potrjen.

Podrobnosti o popisu poslovnih prostorov, dodelitev njihovih oznak ter pravila o dodeljevanju zaporednih številk računov so zapisana v internem aktu, sprejetem 31. 12. 2015 in veljavnem od 2. 1. 2016.